Kinderen laten stralen van GELUK!

Intuïtieve begeleiding bij pestgedrag

Pesten stopt niet vanzelf na de lagere school...

Pesten onder kinderen lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar dat is het natuurlijk niet! Kinderen die gepest worden, maar ook kinderen die pesten, willen dit geen dag langer. Het is enorm belangrijk om pestgedrag onder kinderen te stoppen. Anders zijn de gevolgen groot. Vaak gaat pesten door in de puberteit en zelfs op volwassen leeftijd is het effect nog duidelijk merkbaar. Zo ver wil je het niet laten komen. Nu je kind jong is, kun je dit als ouder nog relatief eenvoudig voorkomen. Daar help ik jou en je kind graag bij.

Heb je een kind dat ...

 • Niet lekker in zijn vel zit, zonder dat je er de vinger op kunt leggen
 • Aanpassingsgedrag vertoont
 • Zich regelmatig terugtrekt
 • Snel wisselende emoties heeft
 • Thuis duidelijk ander gedrag laat zien dan op school, de sportclub, …
 • Er alles aan doet om bij de groep te horen
 • Weinig of geen vriendjes of vriendinnetjes heeft en/of
 • Vragen hierover ontwijkend antwoord of zelfs helemaal uit de weg gaat

En ...

Herken je bij jezelf als ouder het gevoel van machteloosheid- iets dat overigens heel normaal is? Wil je niets liever dan een gelukkig kind, maar krijg je dit op de één of andere manier (nog) niet voor elkaar? Weet je niet goed wat de oorzaak van het gedrag en/of emotie van je kind is, maar sluit je niet uit dat het om pestgedrag gaat? 

Dan bied ik je graag ...

 • GRATIS 'Signalenchecker' voor jou als ouder
 • Een GRATIS luisterverhaal voor je kind
 • Een GRATIS oriëntatie-gesprek

Tijdens het oriëntatiegesprek, kunnen we samen kijken of één van mijn producten of programma’s geschikt is voor jouw kind om het pestgedrag te overwinnen.

Resultaat ...

 • Inzicht in de oorzaak van het pestgedrag bij of door jouw kind.
 • De onderliggende oorzaak van het pestgedrag krijgt de aandacht die het verdient en wordt zodanig weggenomen.
 • Doordat je kind ervaart welke schitterende schatten hij herbergt, is de behoefte aan pesten volledig verdwenen. Je kind heeft zelfvertrouwen, is weerbaar en straalt van geluk.

'Signalenchecker'

Wil je af en toe tips en inspiratie ontvangen over kinderen & (pest)gedrag?

Dan ontvang je de  Signalenchecker CADEAU!

Door inschrijving op de inspiratiemails, geef ik toestemming voor het gebruik van mijn gegevens, zoals omschreven in de Privacyverklaring.

Wat anderen vertellen over...

"Dank je wel voor de moeite die je hebt genomen om met Quinten te willen praten en hem te helpen en om alles aan ons door te kunnen, mogen en willen geven. Wij zijn dankbaar vanuit het diepst van ons hart met de handvatten welke je ons hebt aangereikt. Een warme en dankbare groet"​
Moeder van Quinten
"Vind het mooi hoe je het heb beschreven. Heb het met tranen gelezen. Ik herkende elvira er helemaal in. Dat ze alles goed wil doen. Maar ook niet veel zegt. Het bijzondere vond ik dat het die dag de toetsen beter gingen. Ze is er nog niet maar een stapje vooruit is gezet. Wil je erg bedanken hiervoor."
Claudia de Roo
peuterleidster

Missie

Mijn missie is alle kinderen in Nederland te kunnen laten genieten van een pestvrij leven. Ik help zowel de kinderen die pesten als degenen die gepest worden. Beide groepen verdienen positieve aandacht. Alle kinderen hebben recht op een gelukkig leven en daar hoort pestgedrag absoluut niet bij.

Marleen Elmers

Over mij

Als kind heb ik me altijd ‘anders’ gevoeld. Ik overleefde door een muurtje om mij heen te bouwen en een rol aan te nemen. Een rol die ik meer dan 40 jaar heb geleefd…

Ook kinderen die pesten of gepest worden voelen zich anders dan anderen en nemen een rol aan. Dat is waarom ik me zo enorm betrokken voel. Ik gun het ieder kind vanuit de grond van mijn hart, om gezien te worden om wie ze zijn, zodat ze geen rol meer hoeven te spelen. Ik vind dat ieder kind…

'Signalenchecker'

Wil je af en toe tips en inspiratie ontvangen over kinderen & (pest)gedrag?

Dan ontvang je de  Signalenchecker CADEAU!

Door inschrijving op de inspiratiemails, geef ik toestemming voor het gebruik van mijn gegevens, zoals omschreven in de Privacyverklaring.