Zuiver

Zuiver

Zuiver voelt nog puurder dan puur. Zuiver is kristalhelder, zonder enige vorm van inmenging van gedachten, meningen en meer. Het is als een trilling die doorgestuurd wordt, zonder onderweg vervormd te worden. Deze golf van energie bereikt de ontvanger in precies dezelfde vorm als hij de verzender verlaten heeft. Dat is zuiver.

Het is niet makkelijk om alles puur & oprecht, zuiver & kristalhelder te vertolken, door te geven. Vergelijk het simpele doorfluisterspelletje van weleer. Zelfs bij het goed verstaan van de tekst van de voorganger, is het nagenoeg onmogelijk om het woordelijk identiek door te geven. Laat staan dat het ook nog eens met dezelfde intonatie en emotionele lading gebeurt. Als mens geven we overal een lading aan mee. Bedoeld en onbedoeld. Het is de kunst deze achterwege te laten en situaties zuiver te aanschouwen.

Andere wereld

Door zuiverder te voelen, kijken en luisteren, betreed je een andere wereld. Het leven krijgt er een dimensie bij. Waar dit in het begin heel moeilijk is, zal het herhaaldelijk aanschouwen vanuit dit zuivere oogpunt, het leven duidelijk verrijken. Het levert jou en de mensen om je heen veel meer voldoening op. Een gevoel van erkenning, gezien & gehoord worden. Iets dat momenteel door veel mensen wordt gemist. In werkelijk iedere leeftijdsgroep zijn er ongelooflijk veel mensen die zich niet gezien en gehoord voelen. Hierdoor afstand nemen van de wereld om hen heen met als gevolg een vorm van vereenzaming. Eenzaam, temidden van vele mensen. Een vorm van eenzaamheid die eenvoudig gekeerd kan wordt door zuiver te zijn naar elkaar, zuiver te handelen.

Natuur

De Natuur spiegelt ons zuiverheid, ongereptheid. Zij laat ons zien wat werkelijk is. Wie hier oog voor heeft en dit ter harte neemt, zal een fijn leven leiden. Wie dit niet kan zien en niet in de ware spiegel van het leven durft te kijken, zal zich slachtoffer van het leven voelen en in voorkomende situaties eerder lijden dan leiden. Ieder mens krijgt de mogelijkheid te kiezen, in iedere situatie. Zelfs als het lijkt dat er geen keus is en er maar één weg te bewandelen is. Het is niet waar. Het is een leugen. Wees zuiver. Wees oprecht. Wees eerlijk naar de ander en bovenal naar jezelf.

Op momenten dat het lijkt dat er geen keus is, is het van groot belang om vanuit een ander oogpunt te kijken. Door afstand te nemen of het perspectief te wijzigen, zal het beeld compleet veranderen. Een beer op de weg kan verworden tot een muis en een olifant tot een mug. Tevens kan het zijn dat zich spontaan nieuwe wegen voordoen of (nieuwe) mensen op je pad verschijnen, waardoor de situatie van geen keus naar moeilijke keus -door de veelheid aan mogelijkheden- kan transformeren. Neem de leiding en laat de Natuur je de weg wijzen. Antwoorden liggen dichterbij dan je verwacht en zullen vaak ook geheel anders zijn dan verwacht. Verwacht het onverwachte en vertrouw dat alles precies juist gebeurt. Het maakt je leven werkelijk lichter.

Poort naar de ziel

Door in de natuurlijke spiegel van het leven te kijken, wordt de poort naar de ziel geopend. Door hier oordeelloos doorheen te wandelen en alle voelsprieten open te zetten, zal de innerlijke wereld zich met al haar wijsheid aan je openbaren. Dit is de plek waar jouw prachtige schatten geduldig liggen te wachten om door jou gezien en opgehaald te worden. Jouw talenten - die helpen de wereld tot een mooiere, liefdevollere plek te maken. Pak deze cadeautjes uit en zet ze -zuiver- in.

Namasté

Reactie plaatsen